רישום למיניקמפ 2-3/2/2024

מייניקמפ 2-3/2

מחיר לחניכים 400 ש"ח
מחיר למדריכים 300 ש"ח