YouthMeeting

מידע כללי:

גילאים12/13
אורך8/15 ימים
משלחות8

הווילג’ הראשון, התכנית הראשונה שלנו, התקיים בשנת 1969.

תכנית מסוג מפגש נוער (Youth Meeting) מקבצת במחנה קבוצה קטנה של צעירים, בגילאים דומים, ממדינות שונות בעולם (לרב מאותו האזור).

במפגש נוער ישנם בין 25 ל-35 משתתפים (בגילאים 12-13, 14-15, 16-18 או 19+), מלווים על-ידי צוות ניהול המחנה (Staff). בתוכניות למשתתפים מתחת לגיל 16, המשתתפים מטיילים במשלחות יחד עם מדריך בוגר (Leader).

משתתפי מפגש נוער נחשפים ונוגעים קלות בנושאים המשפיעים על כולנו, כמו דמוקרטיה, וחולקים את תפיסת עולם זה עם זה כדי שיוכלו ללמוד ולחוות דעות שונות משלהם. המשתתפים גם חושבים כיצד ניתן להשתמש בידע, בכישורים ובניסיון שנצברו במסגרת התכנית, בחיי היום יום שלהם – בבית, בבית הספר ובקהילה. כמו בכל תכנית CISV, המשתתפים חווים המון כיף במחנה ויוצרים חברויות משמעותיות לכל החיים!