Step Up

מידע כללי:

גילאים14/15
אורך23 ימים
משלחות9

הסטפ-אפ הראשון התקיים בשנת 1985

מחנות מסוג סטפ-אפ מעודדים בני נוער לקחת תפקיד מנהיגותי בתכנון וניהול פעילויות CISV. המשתתפים והמדריכים הבוגרים המלווים אותם משתמשים בעקרונות החינוך לשלום של ה-CISV, המנחים את נושא המחנה סביבו מתוכננות הפעולות השונות. דוגמא לנושאים המהווים נושא המחנה: זהות, דמוקרטיה והגנת הסביבה.

משלחות סטפ-אפ מגיעות מתשע מדינות שונות ומורכבות מארבעה בני נוער, שני בנים ושתי בנות, המתלווים על-ידי מדריך בוגר. המחנה מנוהל על-ידי צוות ניהול מחנה (Staff).

השתתפות בסטפ-אפ

ההשתתפות בסטפ-אפ מעניק לך הזדמנות מדהימה ללמוד על נושאים חשובים המשפיעים על כולנו וכיצד מתמודדים איתם וחושבים עליהם בתרבויות שונות. את/ה תחשוב/תחשבי כיצד תשתמש/י בידע שלך וביכולות המנהיגות שלך לצורך שימוש בהם בבית הספר או בקהילה שלך. לא פחות חשוב מכך, החוויה במחנה סטפ-אפ מאוד מהנה ונוצרים בו קשרים הנמשכים כל החיים.