התנדבות הורים

על מנת לאפשר לכל מי שמעוניינ.ת להתנדב, ניסינו לייצר רשימת תפקידים שיש בה גם תפקידים קטנים, בחלק מהם ישנה חובה להיות גם חבר.ת וועד וחלק. יחד עם זאת שימו לב שאי אפשר להיות חבר.ת ועד ללא תפקיד בועדה

טופס התנדבות

אני מעוניין.ת להיות חבר.ת ועד(חובה)
חבר.ת וועד (חבר.ת ועד חייב.ת: להיות בעל.ת תפקיד בוועדה, להגיע לפגישות וועד פעם בחודש ו/או לפי החלטת העמותה, לסייע בקידום מטרות העמותה)
אני רוצה להתנדב באחד מהתפקידים הבאים
ניתן לבחור כמה תפקידים, השיבוץ ייערך לפי הצרכים של הארגון.