הרשמה

דמי חבר

דמי חבר שנתיים לילד 770ש"ח
דמי חבר לילד שני 700 ש"ח
דמי חבר לחבר JB 700 ש"ח